Over Spinozaplantsoen

Buurt Spinozaplantsoen is een initiatief van een aantal creatieve bewoners uit het Spinozaplantsoen  ontstaan in 2007. Er is sinds 2007 veel verandert. Wat doen wij nu?

Sinds 2013 hebben wij een prachtige gemeenschappelijke buurttuin van ongeveer 400 m2 op grond van de Mitros. Hierin groeien bomen, groente, fruit, kruiden en bloemen. Er staat een bijzondere woonwagen dat dienst doet als Tiny Buurthuis en er wonen kippen. Elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag vinden er sociale, educatieve, creatieve en sportieve activiteiten plaats voor de vele kinderen die hier wonen. Soms in ons Tiny buurthuis, soms in de tuin, speeltuin, of in de gymzaal van basisschool Catherijnepoort. Op donderdagochtend is er een Marokkaanse vrouwengroep. Buurtcomite Spinoza buigt zich over ontwikkelingen rondom onze buurt en een Tuingroep onderhoud gezamenlijk de tuin. Met dit project bevorderen wij de leefbaarheid, cohesie, welzijn, participatie en civil society. Wij hebben onze buurttuin en sociaal makelen in eigen beheer.

Hoe het allemaal begon………..

Het Spinozaplantsoen is een buurt onder de rook van Douwe Egberts, bij de Majellaknoop, een gebied dat wij ‘De staart van Lombok’ gingen noemen.
Er staan 135 kleine sociale woningbouwhuizen uit 1952, een authentiek buurtje met een aantal culturele schatten van grote waarde. Maar ondanks dat balanceerde deze buurt 20 jaar op het randje van sloop en renovatie. Daardoor werdt een lange tijd niks aan de huizen gedaan, dit stemden de bewoners ontevreden. De reden voor een aantal creatieve bewoners uit het plantsoen het community art project Spinoza Presenteert: te starten.
Van 2008 t/m 2012 hebben kunstenaars uit het plantsoen samen met bewoners aan de inhoud en uitvoering van verschillende kunstprojecten gewerkt. De resultaten werden gepresenteerd op een minifestival. We wilden hiermee bijzondere ontmoetingen stimuleren, waarin je ideeën kon uitwisselen over dit gebied, eigen en elkaars talenten kunt ontdekken, de cohesie bevorderen. Met dit project wilden we de buurt op een positieve manier op de kaart zetten bij de Mitros en de Gemeente, onszelf en elkaar verrassen en op intensievere manier bij elkaar en onze omgeving betrokken raken.

In 2013 besloot de woningcorporatie Mitros – na een woonwensenonderzoek onder de bewoners (2012) – de sociale woningbouwhuizen niet te slopen, maar een groot onderhoudsbeurt te geven. In het woonwensenonderzoek van de Mitros las cultureel onderneemster Heddy Veltkamp dat 53% van de bewoners graag een tuin wilden. Dit is mogelijk, want er liggen veel grasstroken van de Mitros in het Spinozaplantsoen. Vervolgens is zij samen met bewoners een eetbare ontmoetingstuin aan gaan leggen.

Wil je meer weten over wat we in het verleden hebben gedaan, neem een kijkje op t blad archief  http://www.spinozaplantsoen.nl/de-projecten/

 

 

  • Spinoza presenteert logo Facebook Page Spinozaplantsoen